1900 54 54 78
Ví điện tử Payoo Facebook   Hướng dẫn chat Zalo với Payoo Zalo payoo_cs

Thỏa thuận người dùng Dịch vụ Payoo

Điều 1. Tổng quan

 1. Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là "Bản Thỏa thuận") này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn (sau đây còn được gọi là “Khách hàng”) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (sau đây gọi tắt là “VietUnion”), áp dụng khi Bạn sử dụng Dịch vụ Payoo của VietUnion.
 2. Bạn cần đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ Payoo. Khi đã sử dụng Dịch vụ Payoo thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách hoặc/và điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Điều 2. Thay đổi nội dung

 1. VietUnion có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào và những thay đổi sẽ được thông báo trên các website cung cấp Dịch vụ Payoo của VietUnion trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là bảy (07) ngày.
 2. Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ Payoo.
 3. Bản thỏa thuận này được sửa đổi lần gần đây nhất là ngày 01/04/2014.

Điều 3: Quan hệ của VietUnion với các bên

3.1. Vai trò của VietUnion

 1. Thông qua Dịch vụ Payoo, VietUnion cung cấp:
 • Tài khoản (sau đây còn được gọi là “Tài khoản”, “Tài khoản Payoo”, “Ví điện tử”, “Ví điện tử Payoo”) với chức năng lưu trữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền mặt tương đương và được sử dụng để thanh toán thay thế cho tiền mặt.
 • Cổng thanh toán, các giải pháp, ứng dụng hoặc hệ thống khác liên quan đến Dịch vụ Payoo.
 1. Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ quy định sử dụng trên hệ thống của VietUnion là tiền Việt Nam đồng (VNĐ).
 2. Khi một Khách hàng/ Bạn chuyển tiền vào tài khoản Payoo, thì: vào thời điểm VietUnion đã nhận được tiền, VietUnion sẽ cộng thêm vào tài khoản của Khách hàng/Bạn mở tại VietUnion một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà VietUnion nhận được theo tỷ lệ 1:1, trừ đi các khoản phí mà Khách hàng/ Bạn phải trả (nếu có).

3.2. Thông tin cá nhân của Bạn

VietUnion luôn ý thức đảm bảo vấn đề bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Xem Chính sách Bảo mật thông tin trên website www.payoo.vn để hiểu rõ hơn về những cam kết của VietUnion nhằm bảo vệ thông tin cho Bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

3.3. Thông tin của những đối tượng khác

Nếu Bạn nhận được thông tin về Khách hàng khác của VietUnion khi sử dụng Dịch vụ Payoo, Bạn phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

3.4. Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật

Các website (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các sản phẩm/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến Dịch vụ Payoo đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của VietUnion. Bạn phải tôn trọng các quyền này và VietUnion nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VietUnion.

Bạn cam kết:

 1. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của VietUnion và các sản phẩm, dịch vụ khác củaVietUnion; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của VietUnion tại bất kỳ đâu.
 2. Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của VietUnion trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định của VietUnion.
 3. Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của VietUnion, tự bảo mật tài khoản và Bạn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát hoặc thất thoát do rò rỉ thông tin.

3.5. Chuyển nhượng

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của VietUnion, Bạn không được quyền chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Bạn đã thống nhất trong Bản Thỏa thuận này. VietUnion bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong Bản Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào.

3.6. Thông báo, liên hệ tới Bạn

 1. Bạn đồng ý rằng VietUnion có thể gửi thông báo tới Bạn bằng cách thông báo trên website hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email hoặc gởi tới số điện thoại mà Bạn đã cung cấp.
 2. VietUnion được phép thông tin, quảng bá tới Bạn các dịch vụ mới, các chương trình kuyến mại, các hoạt động tri ân hay các dịch vụ có liên quan đến VietUnion.
 3. Nếu những thông báo này được gửi qua Email hay số điện thoại, VietUnion mặc định Bạn sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm được gửi đi.
 4. Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email, qua điện thoại bằng cách liên lạc với VietUnion theo hướng dẫn tại 14.1.

Điều 4: Tài khoản Payoo

4.1. Tạo tài khoản

 • Vietunion cấp cho mỗi Khách hàng một (01) tài khoản dựa trên yêu cầu đăng ký được thực hiện tại các website hoặc ứng dụng của Dịch vụ Payoo.
 • Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một Khách hàng thông qua sự tương ứng về: Họ tên, Địa chỉ hộp thư điện tử (email) hợp pháp mà Khách hàng cung cấp khi đăng ký tạo tài khoản Payoo.
 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính xác thực của các thông tin đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống của VietUnion

4.2. Đóng tài khoản

 1. Quyền của Bạn: Bạn có thể ngưng hoặc tạm ngưng sử dụng tài khoản Payoo của Bạn.
 2. Quyền đóng tài khoản của VietUnion
 • Nếu Bạn vi phạm các cam kết về sử dụng Dịch vụ Payoo hoặc sử dụng Dịch vụ Payoo vào mục đích vi phạm pháp luật (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để giao dịch trên hệ thống VietUnion, gian lận trong mua/bán hàng hoá, mua/bán hàng hoá cấm tiêu thụ tại Việt Nam…), VietUnion có quyền đóng tài khoản của Bạn và tạm giữ toàn bộ số dư có trong tài khoản, bao gồm: tiền hiện có và tiền chờ nhận trên hệ thống VietUnion.
 • Nếu VietUnion đóng tài khoản của Bạn hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ Payoo đối với Bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Bạn. Nếu VietUnion giới hạn quyền truy cập vào tài khoản của Bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo về các hành động đó cho Bạn và cơ hội sử dụng lại nếu thích hợp.

Điều 5: Chuyển tiền

5.1. Quyền của Bạn

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Payoo của Bạn sang tài khoản Payoo của người khác để thực hiện giao dịch.

5.2. Giới hạn chuyển tiền

Để kiểm soát rủi ro, VietUnion có thể giới hạn số tiền chuyển tối thiểu và tối đa của mỗi tài khoản Payoo.

5.3. Từ chối giao dịch

Khi Bạn Chuyển tiền tới một tài khoản  Payoo khác, người được Bạn Chuyển tiền đến (Người Nhận) không bắt buộc phải nhận số tiền đó. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý thay VietUnion với bất kỳ rủi ro nào từ quyết định từ chối nhận tiền của người nhận.

Điều 6: Nhận tiền

6.1. Phạm vi

Một tài khoản Payoo có quyền nhận số tiền chuyển đến một cách hợp pháp. Các khoản tiền không hợp pháp hoặc có nguồn gốc bất minh sẽ bị xem xét và có thể bị VietUnion đóng băng/ tạm giữ. Bạn phải chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro hoặc vấn đề phát sinh (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến khoản tiền vừa nhận.

6.2. Cam kết của người Bán hàng

Nếu là người bán hàng, Bạn cam kết

 1. Cung cấp cho người Mua thông tin về hàng hóa và chính sách bán hàng trung thực, bán hàng đúng giá trị đã thanh toán, giao hàng hóa/ dịch vụ theo đúng thời hạn quy định.
 2. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa/ dịch vụ giao dịch với người Mua; chỉ sử dụng tài khoản Payoo để chấp nhận thanh toán cho các hàng hóa/ dịch vụ hợp pháp; tuyệt đối tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến việc sử dụng và thanh toán thông qua tài khoản Payoo; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, mua bán các sản phẩm có nguồn gốc không hợp pháp.
 3. KHÔNG yêu cầu người Mua cung cấp các thông tin tài chính cá nhân như tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập tài khoản Payoo... sau khi đã thanh toán thành công.
 4. Giá trị thanh toán phải đã bao gồm đầy đủ các loại phí hợp lệ nếu có (vận chuyển, dịch vụ…) và thuế theo quy định của pháp luật.
 5. KHÔNG gửi những yêu cầu thanh toán đã từng bị thu hồi (Charge Back).
 6. Cung cấp cho người Mua những chính sách đổi/ trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho người Mua và/hoặc VietUnion nội dung các chính sách đó khi được yêu cầu và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.
 7. Trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình thanh toán, cung ứng hàng hóa/ dịch vụ do lỗi của Bạn thì Bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường và giải trình cho người Mua và VietUnion.
 8. Bạn sẽ bồi thường cho VietUnion và tránh cho VietUnion không bị tổn hại từ bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động, khiếu nại, kiện cáo hoặc tố tụng của người Mua trong phạm vi các tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm này xuất phát từ hoạt động cung ứng hàng hóa/ dịch vụ của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn từ các trách nhiệm và cam kết nêu tại Bản Thỏa thuận này.
 9. KHÔNG sử dụng hoặc lợi dụng việc sử dụng Dịch vụ Payoo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chịu sự giám sát của VietUnion đối với các hoạt động kinh doanh trực tuyến được thanh toán qua Dịch vụ Payoo, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm (nếu có).
 10. Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho VietUnion khi vi phạm các trách nhiệm của Bạn qui định tại Bản Thỏa thuận này.
 11. Tuân thủ những qui định liên quan khác được VietUnion áp dụng cho người Bán khi thực hiện thanh toán qua Dịch vụ Payoo.

6.3. Phục vụ khách hàng

Khi nhận được thông báo của VietUnion về giao dịch Thanh toán, Bạn có trách nhiệm kiểm tra và phải chuyển hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho có chữ ký người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v.v… để sử dụng trong trường hợp xảy ra khiếu nại.

6.4. Khiếu nại

Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ người Mua nhưng sau đó bị người Mua khiếu nại rằng Bạn không thực hiện giao dịch mua bán một cách nghiêm túc theo cam kết của Bạn thì khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo Quy định xử lý Khiếu nại của VietUnion.

6.5. Tra soát giao dịch thanh toán

Là hoạt động khi VietUnion kiểm tra lại các giao dịch mà theo VietUnion đó là giao dịch có dấu hiệu gian lận. Nếu một giao dịch thanh toán nằm trong trạng thái phải Tra soát, VietUnion sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 7: Rút tiền

7.1. Phạm vi

Bạn có thể rút tiền hiện có trong tài khoản Payoo của Bạn ra tài khoản ngân hàng của Bạn được mở tại Việt Nam và được VietUnion hỗ trợ. Khi Bạn Rút tiền từ tài khoản Payoo, có thể Bạn sẽ phải trả phí theo quy định. Vì lý do an toàn và bảo mật, VietUnion sẽ áp dụng giới hạn tối thiểu và tối đa cho từng Tài khoản Payoo.

7.2. Thời gian xử lý

Trừ trường hợp bất khả kháng (quy định tại Điều 12 của Bản Thỏa thuận này), VietUnion sẽ giải quyết yêu cầu Rút tiền của Bạn kể từ khi Bạn xác nhận rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của VietUnion.

7.3. Các trường hợp hạn chế:

Bạn sẽ không được rút tiền và/ hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn quy định của VietUnion trong một số trường hợp sau đây:

a) Tài khoản Payoo và/hoặc tài khoản ngân hàng của Bạn đang bị phong tỏa.

b) Tài khoản Payoo của Bạn đang bị khiếu nại, hoặc VietUnion có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của bạn có nguồn gốc không hợp pháp.

c) Theo yêu cầu từ ngân hàng của Bạn.

d) Bạn đang vi phạm pháp luật hoặc đang bị giới hạn tư cách pháp nhân.

Điều 8: Nạp tiền

8.1. Phạm vi

Bạn có quyền thực hiện việc nạp tiền vào tài khoản Payoo theo hướng dẫn của VietUnion.

8.2. Thời gian xử lý

Tùy thuộc phương thức Bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, VietUnion sẽ ghi Có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của Bạn (trừ đi phí giao dịch nếu có) vào tài khoản Payoo của Bạn.

8.3. Trường hợp hạn chế

Bạn không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi VietUnion tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền Bạn chuyển tới VietUnion để nạp tiền có nguồn gốc không hợp pháp.

Điều 9: Phí dịch vụ

Để duy trì hoạt động và liên tục nâng cấp nhằm mục đích phục vụ Khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng tiện lợi hơn, VietUnion thu một phần phí giao dịch để tái đầu tư. Các khoản phí (nếu có) sẽ được hiển thị và/hoặc thông báo cho Bạn trước hoặc sau khi Bạn sử dụng Dịch vụ Payoo.

Điều 10: Trách nhiệm của Bạn và Quyền của VietUnion

10.1. Trách nhiệm của Bạn

 1. Khi sử dụng Dịch vụ Payoo, Bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Bạn trên hệ thống VietUnion. Có thể Bạn phải bồi thường cho VietUnion và/hoặc Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu Bạn vi phạm các điều khoản trong Bản Thỏa thuận người dùng này hoặc nếu Bạn gây tổn thất, thiệt hại cho VietUnion, cho Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
 2. Trong trường hợp VietUnion trừ tiền từ tài khoản Payoo của Bạn để hoàn trả tiền cho một giao dịch khác, nếu số dư tài khoản của Bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, VietUnion sẽ yêu cầu Bạn nạp tiền bổ sung vào tài khoản Payoo để hoàn tất giao dịch. Nếu Bạn không thực hiện yêu cầu theo đúng thời hạn mà VietUnion thông báo, VietUnion có quyền khởi kiện theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

10.2. Quyền của VietUnion

Nếu VietUnion có lý do cho rằng Bạn vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, VietUnion sẽ có những biện pháp để bảo vệ VietUnion và/ hoặc Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động VietUnion có thể thực hiện được bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành động này:

 1. VietUnion có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Bạn vào tài khoản hoặc dịch vụ;
 2. VietUnion có thể liên hệ với người Bán/người Mua mà Bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Bạn, với Khách hàng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Bạn;
 3. VietUnion có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do Bạn cung cấp cho VietUnion;
 4. Bất cứ lúc nào, VietUnion cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn phù hợp với pháp luật hiện hành và các điều khoản, quy định của VietUnion;
 5. VietUnion có thể tạm giữ và/ hoặc đóng băng các khoản tiền của Bạn trong thời gian không giới hạn nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra;
 6. Nếu Bạn bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền,… VietUnion có thể tạm giữ/ đóng băng các khoản tiền trong tài khoản của Bạn đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của Bản Thỏa thuận này;
 7. VietUnion có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với bạn.

Điều 11: Lỗi và sự cố

11.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác

Hãy thông báo ngay cho VietUnion biết trong các trường hợp sau:

 1. Có thông báo giao dịch không chính xác.
 2. Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới Bạn.
 3. Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Bạn.
 4. Mật khẩu đăng nhập và/hoặc thông tin của Bạn đã đăng ký trên hệ thống VietUnion bị lộ.
 5. Ai đó đã/ đang chuyển tiền bằng tài khoản của Bạn hoặc sử dụng tài khoản hoặc thông tin của Bạn để  thanh toán mà không được phép của Bạn (việc này được gọi là "Sử dụng tài khoản trái phép");
 6. Các lỗi khác mà Bạn phát hiện được xuất phát từ hệ thống VietUnion.

11.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới VietUnion

Bạn phải có trách nhiệm thông báo tới VietUnion ngay khi Bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

11.3. Xem xét và xử lý thông báo của Bạn

VietUnion sẽ gửi thông báo đến Bạn ngay khi có kết quả xử lý. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt hoặc cần thêm thời gian, VietUnion sẽ thông báo cho Bạn thời gian sẽ hoàn tất việc xem xét các khiếu nại này.

11.4. Xử lý lỗi và Giới hạn

a) Nếu lỗi giao dịch xuất phát từ phía VietUnion, VietUnion sẽ có trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Bạn theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng như được nêu tại Điều 12 của bản thỏa thuận này . Nếu lỗi giao dịch xuất phát từ phía Bạn, VietUnion có quyền từ chối giải quyết khiếu nại và/ hoặc sẽ yêu cầu Bạn bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định.

Điều 12: Trường hợp bất khả kháng

VietUnion có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản Thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của VietUnion. Nếu VietUnion không thể thực hiện nghĩa vụ với Bạn do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, VietUnion sẽ cố gắng gửi thông báo cho Bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động khắc phục của VietUnion.

Điều 13: Các hành động bị giới hạn

Khi sử dụng Dịch vụ Payoo, Bạn sẽ không được:

 1. Vi phạm Bản Thỏa thuận này và/ hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà Bạn đã đồng ý với VietUnion;
 2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của VietUnion và của các bên thứ ba liên quan;
 3. Bán hàng giả, hàng bị cấm kinh doanh, hàng có nguồn gốc bất hợp pháp;
 4. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối;
 5. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ tục tĩu không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 6. Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo VietUnion thì đó là các khoản tiền bất hợp pháp hoặc có thể gọi là "Tiền đen";
 7. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của VietUnion;
 8. Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này;
 9. Sử dụng Dịch vụ Payoo theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường;
 10. Tiết lộ thông tin của Khách hàng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà Bạn chưa được cho phép;
 11. Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của VietUnion;
 12. Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Khách hàng khác và/hoặc của VietUnion;
 13. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép website, các ứng dụng, giải pháp của VietUnion mà không được chúng tôi cho phép;
 14. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà VietUnion thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của VietUnion;
 15. Hành động làm mất kết nối giữa VietUnion đến nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý,…hoặc các nhà cung cấp khác và ngược lại;

Điều 14: Tranh chấp với VietUnion

14.1. Liên lạc với VietUnion:

Bạn có thể liên hệ tới phòng Hỗ trợ Khách hàng của VietUnion theo một trong các phương thức sau:

 1. Gọi tới số điện thoại: 1900-54-54-78 (số máy nhánh 110).
 2. Gửi Email tới địa chỉ: support@payoo.com.vn.
 3. Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website, ứng dụng hoặc giải pháp của VietUnion.
 4. Gửi Khiếu nại trong mục Liên hệ trên website, ứng dụng hoặc giải pháp của VietUnion theo hướng dẫn.

14.2. Luật và Tòa án cho sự tranh chấp:

Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa Bạn và VietUnion nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

14.3. Không bảo đảm

 1. Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của VietUnion.
 2. Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà Bạn đặt mua từ người Bán.
 3. VietUnion không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi Bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì VietUnion phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền,…
ĐỐI TÁC
TÜV Rheinland Paladion certified PCI DSS