1900 54 54 78
(84-28) 3911 7147
Ví điện tử Payoo Facebook   Hướng dẫn chat Zalo với Payoo Zalo payoo_cs

Văn hóa công ty

 

1. Giá trị cốt lõi

2. Triết lý kinh doanh

  • Chiến lược: Hoạch định bài bản, khoa học, dài hạn và kiểm soát rủi ro
  • Chất lượng dịch vụ: Là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững
  • Khách hàng là bạn hàng: VietUnion chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng
  • Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển vững chắc của công ty
  • Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung

 

 

ĐỐI TÁC
Paladion certifiedPaladion certified